Deal details
Booking
Confirmation
from
EUR 169 00 EUR
Personi
  • BILETA E AVIONIT VAJTJE ARDHJE
  • BAGAZH DORE 10 KG
  • AKOMODIMI NE HOTEL ME 4*
  • MENGJESI NE HOTEL

show more

  • Cdo gje qe nuk eshte e permendur me siper

show more

Services

  • flight
  • accommodation

show more