Deal details
Booking
Confirmation
from
EUR 219 00 EUR
Personi
  • Bileta e avionit vajtje ardhje
  • Bagazh dore prej 8 kg
  • Akomodimi ne hotel me 4*
  • Mengjesi ne hotel

show more

  • Cdo gje qe nuk eshte e permendur me siper

show more

Services

  • flight
  • accommodation

show more